Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

 

 

Lista osób przyjętych do klas pierwszych


Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów


w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Beldzik Tola
 2. Borgieł Anna
 3. Cyganiak Natalia
 4. Derdaś – Łakomy Emma
 5. Dyczka Mateusz
 6. Dziura Antoni
 7. Gawron Lena
 8. Godzic Natan
 9. Grela Jerzy
 10. Guz Oskar
 11. Jabłoński Franciszek
 12. Jarosiński Łukasz
 13. Jarosz Zofia
 14. Kopańska Paulina
 15. Kopeć Szymon
 16. Krawiec Zofia
 17. Kryń Oliwier
 18. Kucza Julia
 19. Limanowski Antoni
 20. Machul Artur
 21. Malec Leon
 22. Mandera Maria
 23. Marcak Bartłomiej
 24. Ochab Sebastian
 25. Piątek Piotr
 26. Pisczur Julia
 27. Pleszyniak Stanisław
 28. Rak Magdalena
 29. Rosołowski Maciej
 30. Smołka Aleksandra
 31. Taczewski Julian
 32. Wilk Martyna
 33. Wójcik Eryk
 34. Wszołek Lena
 35. Wtorek Szymon
 36. Życzkowski Michał

 

Przypominamy, że w dniach od 15 maja do 2 czerwca 2017 r. następuje podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów:
- odpis aktu urodzenia,
- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego),
- bilans sześciolatka,
- ksero karty szczepień z Poradni,
- 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

Informacja o podziale na klasy zostanie udostępniona na szkolnej stronie internetowej 19 czerwca.

Spotkanie z dyrekcją i wychowawcami (dla rodziców) odbędzie się 21 czerwca o godz. 18:00.

 

Katowice 11.05.2017r.

 

  

  Klasa 1a   Klasa 1b 
  Wychowawca - Dorota Bieniek   Wychowawca– Magdalena Pawlak
 

1. Beldzik Tola
 2. Dyczka Mateusz 
 3. Gawron Lena
 4. Godzic Natan
 5. Grela Jerzy
 6. Jarosiński Łukasz
 7. Jarosz Zofia
 8. Krawiec Zofia
 9. Kucza Julia
 10. Machul Artur
 11. Malec Leon
 12. Marcak Bartłomiej
 13. Piątek Piotr
 14. Pisczur Julia
 15. Taczewski Julian
 16. Wilk Martyna
 17. Wtorek Szymon

 

1. Borgieł Anna
 2. Derdaś – Łakomy Emma
 3. Dziura Antoni
 4. Guz Oskar
 5. Jabłoński Franciszek
 6. Kopańska Paulina
 7. Kryń Oliwier
 8. Limanowski Antoni
 9. Mandera Maria
 10. Ochab Sebastian
 11. Rak Magdalena
 12. Rosołowski Maciej
 13. Smołka Aleksandra
 14. Wójcik Eryk
 15. Wszołek Lena
 16. Życzkowski Michał

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach