Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

PILGRIM

 

 

03PilrgimDe

 

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna na Uniwersytecie Śląski

Pedagogika zrównoważonego rozwoju i duchowości - PILGRIM

 

W sobotę 7 pażdziernika spotkali się Ambasadorzy PILGRIM z Austrii, Polski i Węgier odpowiedzialni za wdrażanie idei PILGRIM w codzienną praktykę w swoich regionach. 

 

Konferencja naukowa obejmowała szerokie spektrum zagadnień bliskich idei PILGRIM tzn.: działalności skupiającej w sobie idee z dziedziny ekologii, ekonomii i pracy społecznej-zwłaszcza wolontariatu. Wszystkie one znajdują wspólny mianownik na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju, harmonijnie łącząc elementy duchowości i dialogu w procesie kształcenia.
Celem konferencji było rozpropagowanie założeń ruchu PILGRIM, którego hasłem przewodnim jest „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość”. To właśnie budzenia świadomości odpowiedzialności za przyszłość dotyczyły wygłaszane podczas konferencji wystąpienia, prezentujące przekuwanie idei PILGRIM w czyny, w pracy z drugim człowiekiem, pracy z młodym pokoleniem, które będzie budować nie tylko własną przyszłość, ale też przyszłość świata.
Podczas konferencji PILGRIM dokonano uroczystej certyfikacji lokalnych szkół i instytucji, które odznaczają się szczególnym zaangażowaniem proekologicznym i prospołecznym na polu wychowania do wartości.
Jako szczególny powód satysfakcji uznać należy fakt, że w gronie certyfikowanych instytucji znalazła się nasza szkoła. Gratulując uczestnikom projektu, żywimy nadzieję, że jest to zaledwie początek naszych wspólnych działań.

Nad. Anna Maro

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach