Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

V SPOTKANIE FORMACYJNE LAIKATU PIJARSKIEGO

 

 

foto 02

 

W dniach 23-25 listopada 2018 r. w Hebdowie odbyła się druga tura V Spotkania Formacyjne Laikatu Pijarskiego. Wzięło w nim udział ponad 90 osób związanych z naszym zakonem - świeccy współpracownicy pijarscy z Bolesławca, Katowic, Krakowa i Rzeszowa a także z Białorusi (Lida i Szczuczyn). Tematem spotkania były słowa św. Pawła "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".

W ciągu trzech dni dla uczestników spotkania konferencje wygłosili o. Marek Barczewski i o. Marek Kudach, a swoim świadectwem podzielili się Państwo Wiola i Marek Richterowie, którzy w Katowicach prowadzą klub Wysoki Zamek. W ramach spotkań dzieliliśmy się swoim doświadczeniem wiary, przeżywaniem charyzmatu kalasantyńskiego, był też czas na wspólne przebywanie ze sobą i nawiązywanie nowych "pijarskich" znajomości.

 

 

Poniżej przedstawiamy krótką historię spotkań formacyjnych...

I tak wystartowaliśmy w październiku 2009 r. Było to pierwsze spotkanie. Odbyło się ono w Warszawie. Uczestnikom tego spotkania przyświecało hasło - "Dwa powołania, jedna misja".

Stąd we wspólnej refleksji poszukiwaliśmy m. in. odpowiedzi na pytania:
• Czego świeccy oczekują od zakonników?
• Co zakonnicy mogą zaproponować świeckim?
• Czy świecki pijar potrzebuje wspólnoty? Jeśli tak to jakiej?

Drugie spotkanie miało miejsce w Sulejówku, a było to w październiku 2012 r. Mottem tego spotkania były słowa Jezusa: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Szczególnym celem było przybliżenie uczestnikom, czym są Pijarskie Wspólnoty Wiary i jak w nich wygląda formacja. Gościliśmy wtedy liczne grono członków pierwszej takiej wspólnoty, która zawiązała się w Elblągu oraz Constanzę z Walencji i Patxci z Emaus - dwoje świeckich należących do Bractwa Szkół Pobożnych.

Trzecie spotkanie formacyjne miało miejsce w dwóch ośrodkach – w październiku 2014 r. gościliśmy w Ożarowie Mazowieckim, a w listopadzie tego samego roku, w Hebdowie. Hasłem obydwu spotkań było wezwanie - "Obudź w sobie Kalasancjusza". Przyświecało nam pytanie - W jaki sposób żyć charyzmatem pijarskim i jak wzrastać w tożsamości kalasantyńskiej?

Czwarte spotkanie formacyjne także miało miejsce w dwóch ośrodkach - w październiku 2016 r. gościliśmy w Niepokalanowie, a w listopadzie tego samego roku, w Hebdowie. Hasłem obydwu spotkań było wezwanie - „Prawda nas wyzwoli”. Dzięki konferencjom mogliśmy się "zmierzyć" z tematem prawdy w naszym życiu, a także przypomnieć sobie, iż św. Józef Kalasancjusz określał pijarów (i świeckich i zakonników) – jako – współpracowników Prawdy. 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach