Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

 

Poniedziałek

Czytanie bajek

klasa 1 Anna Dolińska  14:05-15:05
Szachy

klasa 1b Łukasz Brożek 13:15
Zajęcia multimedialne

klasa 3 Anna Majer  14:05-14:50
Szachy

klasa 5 Łukasz Brożek  14:00
Kółko ortograficzne

klasa 4 Magda Pawlak  14:05
Ministranci

klasy 3 i 4 o. Dawid Graczyk  14:10
co drugi poniedziałek

Ministranci

klasa 7 o. Dawid Graczyk  14:10
co drugi poniedziałek

Akademicka gwardia kadecka
(laboratorium historyczne)

klasa 6

klasa 8

br. Janusz Dudek

 15:05

 15:50

Mały Wehikuł Czasu
(Historia)

klasa 3 br. Janusz Dudek  14:15
       

 

Wtorek

 

Ćwiczenia kaligraficzne

klasa 1 Aneta Reguła 13:10-14:00
Informatyka dla smyka

klasa 1 Olga Chełstowska  14:15-15:00
Zajęcia ortograficzne

 klasa 3 Anna Majer 14:05-14:50
Szachy

klasa 1c Łukasz Brożek  13:15
Szachy

klasa 2 Łukasz Brożek  14:10
Calasanz klasa 7 br. Janusz Dudek

 8:00
Metoda Dobrego Startu

klasa 1b Dominika Macura 14:10 - 15:00
       

 

Środa

 

Metoda Dobrego Startu

klasa 1c
 klasa 1a

Dominika Macura

8:00 - 8:50
 13:10 - 14:00
Zajęcia plastyczne

klasa 3 Anna Majer 13:30-14:15
Calasanz

klasa 8 br. Janusz Dudek 15:05
Gry i zabawy ruchowe

klasa 1 Natalia Gruszczyńska 14:05-14:50
Przygotowanie do egzaminu

klasa 8 Magda Pawlak 7:10
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

klasa 4 Agnieszka Zamojska 14:05-15:05
Konsultacje z geografii

klasy 5 i 6 o. Dawid Graczyk 15:05
       

 

Czwartek    

 

Klub Bezpiecznego Puchatka

klasa 1 Anna Majer 8:00-8:45
Szachy

klasa 1a Łukasz Brożek 13:15
Szachy

klas 3 i 4 Łukasz Brożek 14:10
Zajęcia grafomotoryczne

klasa 1 Magda Pawlak 7:55
 Wyprawa we wnętrze Biblii

 klasa 1  br. Janusz Dudek  8:00

Akademicka gwardia kadecka
(laboratorium historyczne)

klasa 5 br. Janusz Dudek 15:05
       

 

Piątek

 

Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

klasa 1 Dorota Bieniek 13:15-14:00
Manufaktura cudów
(zajęcia kreatywne)

klasa 2 br. Janusz Dudek 15:00
Ministranci

klasy 5 i 6 o. Dawid Graczyk 14:10
co drugi piątek
Calasanz Wolontariat

klasy 7 i 8 br. Janusz Dudek spotkanie indywidualne z każdą
klasą raz w miesiącu

Przygotowanie do bierzmowania

  br. Janusz Dudek  
       
       
       
       

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach