Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Fundusz Stypendialny

 

 

 

 

Pierwsza szkoła pijarska powstała w 1597 r. w biednej rzymskiej dzielnicy Zatybrze. Jej twórca, późniejszy fundator Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), św. Józef Kalasancjusz, jako istotne założenie jej funkcjonowania przyjął całkowitą bezpłatność kształcenia. Z czasem szkoły pijarskie rozsiane po całej Europie wywarły istotny wpływ na zmianę myślenia elit i w istotny sposób przyczyniły się – m.in. w Polsce przez wpływ na powstanie Komisji Edukacji Narodowej – do wprowadzenia zasady powszechnej i darmowej dostępności do edukacji.

 

Zakon Pijarów, tam gdzie to tylko możliwe, stara się otwierać i prowadzić szkoły publiczne, a więc takie, gdzie zapisanie dziecka nie jest uwarunkowane zamożnością rodziców. Spośród sześciu szkół pijarskich w Polsce pięć z nich ma taki właśnie status. Szkoła w Katowicach będzie drugą – obok Liceum w Krakowie – prywatną, a więc płatną, szkołą pijarską w Polsce.

 

Zależy nam jednak na tym, by pierwsze pijarskie szkoły na Śląsku nie były postrzegane wyłącznie od tej strony: jako placówki ograniczone tylko dla tych, których na nie stać. Mamy świadomość, że czesne, nawet jeśli staramy się je ustalić na niewygórowanym poziomie, zawsze będzie poza zasięgiem sporej grupy rodziców, którym zależy na katolickiej edukacji dzieci. Takim rodzinom chcemy pomóc poprzez….

 

 

Fundusz Stypendialny Szkoły Pijarskiej

 

Dzięki Funduszowi dzieci uzyskają w dyskretny sposób pomoc finansową i będą mogły uczęszczać do naszej szkoły. Formą pomocy będzie obniżenie czesnego, a w wyjątkowych wypadkach całkowite jego zniesienie.

Na Fundusz Stypendialny składają się następujące źródła finansowania:

  1. Wpłaty osób pragnących wesprzeć Fundusz Stypendialny Szkoły Pijarskiej. Darowizny należy wpłacać – opisując je hasłem „Fundusz Stypendialny” – na rachunek nr 05 1240 1330 1111 0010 3086 1373 prowadzony w Banku Pekao S.A. I oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 1. Właścicielem rachunku jest Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych, ul. Pijarska 7, 40-750 Katowice. 
  2. Wpłaty rodziców uczniów przyjętych już do szkoły, którzy złożą deklarację dobrowolnego ponoszenia wyższego czesnego – nadpłata będzie przekazywana na rzecz Funduszu.
  3. Przekazanie 1 % podatku na rzecz pijarskiej Fundacji "Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza" – środki uzyskane za pośrednictwem tej organizacji pożytku publicznego przekazane zostaną na zasilenie Funduszu. Dane Fundacji są następujące:

Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza", KRS nr 0000120773.

Szczegóły związane z działalnością Fundacji znajdują się na stronie http://www.fundacja.pijarzy.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy w powiększaniu Funduszu Stypendialnego.

 

 

Informacja dla Rodziców!

 

Rodziców pragnących skorzystać z Funduszu Stypendialnego prosimy o pobranie z naszej strony wniosku o stypendium i złożenie w sekretariacie.

 

  

Wniosek o stypendium

 

Przekazujemy informację, iż – zgodnie z zapowiedzią – Polska Prowincja Zakonu Pijarów uruchamia system stypendialny dla tych rodzin, które chciałyby zapisać dziecko do szkoły pijarskiej w Katowicach, a których nie stać na opłacenie pełnego czesnego. Istnieje możliwość uzyskania stypendium! Aby z niego skorzystać należy pobrać z naszego portalu internetowego lub z sekretariatu szkoły formularz „Wniosku o stypendium” i złożyć go w sekretariacie szkoły. Zachęcamy, by – równolegle – przesłać go mailem na adres katowice@pijarzy.pl. Po otrzymaniu wniosku Dyrektor Szkoły podejmie decyzję, o której rodzice zostaną powiadomieni w ciągu 14 dni. Formularz wniosku można pobrać tutaj.

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach