Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Primus Inter Pares

 

 

Regulamin nagrody dla najlepszych uczniów Primus Inter Pares.

 

Primus Inter Pares – Pierwszy Wśród Równych

Pijarski Adlerek

 

 

Tytuł Wzorowego Absolwenta Pijarskiej Szkoły Podstawowej otrzymuje uczeń, który:

  • w klasie VIII na świadectwie miał średnią ocen co najmniej 5,0;
  • w czasie nauki co najmniej dwukrotnie na koniec roku otrzymał ocenę wzorową z zachowania;
  • wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz szkoły.

Tytuł Wzorowego Absolwenta Pijarskiego Gimnazjum otrzymuje uczeń, który:

  • w klasie III na świadectwie miał średnią ocen co najmniej 5,0;
  • w czasie nauki w gimnazjum co najmniej dwukrotnie na koniec roku otrzymał ocenę wzorową z zachowania;
  • wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz szkoły.

  

 

      Laureaci 2017  
      Gimnazjum:  
        - Julianna Abucewicz  
        - Barbara Brożek  
        - Agnieszka Gwóźdź  
        - Olga Kwarcińska  
     

 

 

 
   Laureaci 2016
  Laureaci 2015
 
   Gimnazjum:   Gimnazjum:  
    - Marta Guzy     - Marta Bajura  
    - Magdalena Gosiewska     - Agnieszka Koperczak  
    - Kaja Mikołajczyk     - Anna Lasoń  
  Szkoła Podstawowa:      - Michał Rojek  
    - Wojciech Nocoń     - Dorota Sokołowska  
    - Maciej Malejka     - Marta Walentek  
    - Anna Najbar   Szkoła Podstawowa:  
    - Oliwia Horemska     - Nina Grosicka  
        - Jakub Iwanicki  
        - Miłosz Liniewiecki  
        - Jakub Najbar  
     

 

 

 
  Laureaci 2014    Laureaci 2013   
  

Gimnazjum

 

Gimnazjum 

 
  - Wiktoria Szafarczyk     - Paulina Bajura  
  - Wojciech Chojna     - Dominika Sokołowska  
  - Michał Giec     - Paulina Urbaś  

 Szkoła Podstawowa

    - Jakub Drąg  
  - Emilia Dudała     - Piotr Jóźwik-Wabik   
  - Agnieszka Gwóźdź  

Szkoła Podstawowa 

 
  - Zofia Wleciałowska     - Barbara Komarek  
  - Paweł Durmała     - Tomasz Nal  
  - Filip Hankus     - Jan Supernak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach