Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Oddział dwujęzyczny

 

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej pijarskiej szkole wprowadzone zostało nauczanie dwujęzyczne (począwszy od klasy 1 SP).

 

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania – w naszym przypadku jest to język angielski.

 

W szkołach publicznych oddziały dwujęzyczne (zgodnie z przepisami prawa oświatowego) funkcjonują tylko w klasach 7 i 8. U nas nauka na poziomie rozszerzonym odbywa się już od klasy pierwszej.

 

W naszej pijarskiej szkole: W naszej pijarskiej szkole: 
- w klasach 1-3 oprócz zajęć z języka angielskiego przewidujemy jedną godzinę zajęć edukacji wczesnoszkolnej prowadzonej w języku angielskim;
- w klasach 4-6 rozszerzamy zajęcia z języka angielskiego;
- w klasach 7-8 rozszerzamy zajęcia z języka angielskiego oraz dwa zajęcia edukacyjne będą prowadzone w języku angielskim;
- współpracujemy z pijarskimi szkołami z Hiszpanii w oparciu o język angielski (wymiany językowe);
- proponujemy bezpłatne popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

 

Porównanie oddziałów dwujęzycznych:

  Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach Szkoła Publiczna
(zgodnie z przepisami prawa oświatowego)
kl. 1 i 2
- jedna godzina zajęć tygodniowo edukacji wczesnoszkolnej prowadzonej w języku angielskim;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;

 ---
 kl. 3
- jedna godzina zajęć tygodniowo edukacji wczesnoszkolnej prowadzonej w języku angielskim;

- jedna godzina zajęć języka angielskiego więcej;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;

 ---
 kl. 4
- jedna godzina zajęć języka angielskiego więcej;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;

 ---
 kl. 5-6
 - dwie godziny zajęć języka angielskiego więcej;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;

 ---
 kl. 7
- dwie godziny zajęć języka angielskiego więcej;

- dwa zajęcia edukacyjne prowadzone w języku angielskim;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;


- zwiększenie liczby zajęć języka angielskiego;

- dwa zajęcia edukacyjne prowadzone w języku angielskim;
 kl. 8
- jedna godzina zajęć języka angielskiego więcej;

- dwa zajęcia edukacyjne prowadzone w języku angielskim;

- popołudniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;


- zwiększenie liczby zajęć języka angielskiego;

- dwa zajęcia edukacyjne prowadzone w języku angielskim;

 

 Do tej pory w naszej szkole formalnie nie były prowadzone oddziały dwujęzyczne. Jednak od początku istnienia szkoły liczba zajęć dodatkowych (rozszerzonych) z języka angielskiego była zwiększona – o jedną lub dwie godziny tygodniowo.

 

Warto spojrzeć także na wyniki egzaminów zewnętrznych naszych uczniów – pokazują one bardzo wysoki poziom nauczania języka angielskiego w naszej szkole. Oto przykłady wyników procentowych – część językowa – język angielski:

2018 04 18 tabelka

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach