Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

Nasze atuty 

 

 

 

 

 

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich

Nasza szkoła jest placówką katolicką. Jednak kwestia wyznawania i praktykowania wiary nie stanowi kryterium przyjęcia. Jesteśmy gotowi współpracować w procesie kształcenia i wychowywania dzieci. Z kolei dla osób zaangażowanych religijnie proponujemy bogatą ofertę propozycji duszpasterskich m.in. comiesięczne Msze św., nabożeństwa liturgiczne, grupa charytatywna, formacja religijna dla rodziców i inne.

 
 

 

 

   

 

 

 

Wysoki poziom nauczania 

 

W naszych pijarskich szkołach wyniki egzaminów zewnętrznych są jednymi z najwyższych w Polsce. Wyniki są zawsze dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Wysoki współczynnik EWD (edukacyjna wartość dodana) 

 

Wynik EWD dla danej szkoły może wynosić 0, albo też mieć wartość dodatnią lub ujemną. Jeżeli szkoła ma EWD równe 0, to znaczy, że wynik uczniów na egzaminie oscylował wokół tzw. „wyniku spodziewanego". W uproszczeniu, to uśredniony wynik na egzaminie gimnazjalnym grupy uczniów z całej Polski, których łączy to, że trzy lata wcześniej na sprawdzianie szóstoklasisty zdobyli tyle samo punktów. Jeżeli uczniowie napisali swój egzamin powyżej „wyniku spodziewanego" to ich EWD jest dodatnie i analogicznie, jeżeli poniżej, to EWD jest ujemne. EDW w naszych pijarskich szkołach jest zawsze wyższe niż w innych szkołach w danej miejscowości.

 

 
 

 

 

   
   

 

 

Rozszerzona siatka godzin

To większa liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dzieci i młodzież dzięki temu mając więcej zajęć w szkole są lepiej przygotowane do egzaminów i do przejścia do kolejnego etapu nauczania. Nasi absolwenci zawsze dostają się na uczelnie przez siebie wybrane

Jezyki obce

 

 
 

 

 

   
   

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Teren szkoły jest ogrodzony, w szkole znajduje się monitoring, w szkole funkcjonują tzw. „strefy bezpieczeństwa”. Dzięki nadzorowi do szkoły nie mogą się dostać osoby z zewnątrz bez wyraźnej zgody pracowników.

 

 
 

 

 

   
   

 

 

Bogata baza dydaktyczna

 

Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, bardzo dobrze doposażoną. Wszystkie sale szkolne wyposażone są w komputery, sprzęt audio-wizualny, rzutniki multimedialne oraz aktywne tablice. Posiadamy różne pracownie, min. bardzo dobrze doposażoną pracownię chemiczną, biologiczną (w przyszłości ekologiczną) oraz informatyczną. Dzięki temu uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób atrakcyjny.

 

 
 

 

 

   
   

 

 

Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli

 

Dbamy także o wysoki poziom nauczania poprzez dobór odpowiedniej kadry. Ona to bowiem stanowi bardzo ważny element w procesie nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży. Jako pijarzy dbamy także o to, by nasi nauczyciele czynnie uczestniczyli w procesie formacji religijnej naszych   podopiecznych.

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Bogata oferta zajęć dodatkowych

 

Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych od godz. 7:10, aż do godz. 16:30. Wszystkie zajęcia są godzinami bezpłatnymi, wchodzącymi w zakres działalności szkoły i jej oferty edukacyjnej. Naszą ofertę wzbogacają inne zajęcia rozwijające i motywujące do udoskonalania swoich talentów i uzdolnień, np. wędrówki do źródeł wiary, cyfrowa szkoła, informatyka dla smyka, lubię matematykę, schola, kółko ministranckie, kółko teatralne, kółko ortograficzne, kółko kulinarne, filmowe czwartki, szachy, heklowane sprawki i inne. W ramach naszej oferty jest także bogata siatka zajęć sportowych np. ścianka wspinaczkowa, piłka nożna, unihokej, basen czy gry zespołowe.

 

 
       
ratownicyKPP  

 

Ratownicy w szkole

 

Nasza szkoła jest jedyną szkołą w regionie w której pracuje dziesięciu nauczycieli posiadających uprawnienia Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkoła wyposażona jest w automatyczny defibrylator, apteczki i torby ratownicze. W szkole prowadzone są zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci z wszystkich klas. Działa również grupa „Małych Ratowników”.

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pozostałe atuty

 

  • Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym
  • Nasza szkoła to szkoła z tradycjami – wpisujemy się w bogatą historię szkolnictwa pijarskiego
  • Szkoła położona jest w pobliżu  przystanków komunikacji miejskiej
  • Obecność pedagoga i psychologa oraz program opiekuńczy i wychowawczy  zapewniają uczniom właściwe działania profilaktyczne i edukacyjne
  • Realizujemy projekty wyjazdów międzynarodowych.
Wychowujemy dzieci nie tylko od poniedziałku do piątku. Organizujemy wyjazdy wakacyjne, wyjazdy na ferie zimowe oraz wyjazdy integracyjno-formacyjne w ciągu roku, wyjścia naukowe, nocki filmowe w szkole itp.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach