Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Dokumenty ogólne

  

    STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZAKONU PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SZKÓŁ POBOŻNYCH
W KATOWICACH
   

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych. 

    Idearium Szkół Pijarskich
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 


 

Oświadczenia

 

Prosimy o wydrukowanie oświadczeń wypełnienie podpisanie i przekazanie poprzez dziecko wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Rodziców dzieci wyrażających chęć korzystania ze świetlicy prosimy również o wypełnienie "Karty zgłoszenia do świetlicy". 

 

Oświadczenia
(obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
pdf
Karta zgłoszenia do świetlicy
(tylko dla osób korzystających ze świetlicy)
pdf

 


 

Dokumenty nauczyciele

 

 

   

Deklaracja nauczyciela

 

   
    Program formacji nauczycieli
    Rekolekcje dla nauczycieli

 


 

 

Dokumenty dla kandydatów

 

   

 

Kwestionariusz kandydata do Szkoły Podstawowej

  

 

    Bilans sześciolatka - formularz

 


 

Stypendium socjalne

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wniosek o przyznanie stypendium

  


 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach