Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Dokumenty ogólne

  

    STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZAKONU PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SZKÓŁ POBOŻNYCH
W KATOWICACH
   

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych. 

    Idearium Szkół Pijarskich
    Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 


 

Oświadczenia

 

Prosimy o wydrukowanie oświadczeń wypełnienie podpisanie i przekazanie poprzez dziecko wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Rodziców dzieci wyrażających chęć korzystania ze świetlicy prosimy również o wypełnienie "Karty zgłoszenia do świetlicy". 

 

Oświadczenia
(obowiązkowe dla wszystkich uczniów)
pdf
Karta zgłoszenia do świetlicy
(tylko dla osób korzystających ze świetlicy)
pdf

 

 OBIADY

Zmawianie obiadów w szkole odbywa się poprzez aplikację Pagaspot.

Wszelkie potrzebne informację można znaleźć w zakładce obiady-zamawianie.

 


 

Dokumenty nauczyciele

 

 

   

Deklaracja nauczyciela

 

   
    Program formacji nauczycieli
    Rekolekcje dla nauczycieli

 


 

 

Dokumenty dla kandydatów

 

   

 

Kwestionariusz kandydata do Szkoły Podstawowej

  

 

    Bilans sześciolatka - formularz

 


 

Stypendium socjalne

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wniosek o przyznanie stypendium

  


 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach