Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

WARUNKI REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klas pierwszych

  

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące nie więcej niż 20 uczniów.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie wychowawców z kandydatami do klasy pierwszej,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów. 

Czytaj więcej...

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do pozostałych klas 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz kandydatem,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.

 

Czytaj więcej...

 

LICEUM

Liceum czteroletnie 

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

 

Rozdział 1 – informacje ogólne

1. W najbliższym roku planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą czteroletniego liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym, 
- chemiczno – medycznym, 
(możliwe przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia).

 

Czytaj więcej...

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach