Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Założenia szkoły pijarskiej

 

Założenia, jakimi kieruje się szkoła pijarska, wynikają z tradycji i fundamentalnych idei pedagogiki pijarskiej.

W skrócie przedstawiają się one następująco:

• rozumienie Ewangelii jako normy podstawowej i punktu odniesienia dla całego procesu edukacyjnego;

• chrześcijańska wizja człowieka; 

• koncepcja integralnego nauczania i wychowania;

• troska o wychowanie religijne ucznia z poszanowaniem wolności;

• dbałość o wysoki poziom kształcenia;

• rozumienie szkoły jako wspólnoty;

• konieczność współpracy szkoły z rodzicami i odwrotnie;

• zapewnienie bezpieczeństwa ucznia.

Co w rzeczywistości oznaczają powyższe stwierdzenia? Jak w praktyce ujawniają się w bieżącym życiu szkoły? W jakim zakresie kształtują program wychowawczy, dydaktyczny i formacyjny? – na te pytania odpowiada w szczegółach „Idearium Szkół Pijarskich w Polsce”.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi założeniami, na jakich opiera się szkolnictwo pijarskie. W „Idearium” znajdą Państwo wizję szkoły i wizję osoby, jaką pragniemy we współpracy z Państwem – jako Rodzicami – formować, kształcić i wychowywać.

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach