Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Dzień Otwarty

 

 

 

 
W sobotę 11 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty. Gościliśmy sporą liczbę rodziców, którzy myślą o edukacji swoich dzieci. A same dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach tematycznych: zajęcia muzyczne, komputerowe, gry i zabawy w języku angielskim oraz niemieckim, zajęcia plastyczne i historyczno-modelarskie.

Rodzice w tym czasie mogli rozmawiać z nauczycielami, oglądać budynek szkoły oraz podziwiać naszą bazę dydaktyczną. W międzyczasie odbywały się też spotkania z dyrekcją, na których przedstawiany został plan wychowawczy i dydaktyczny naszej placówki.

Jakie są atuty naszej szkoły…?

 

Po pierwsze, to rozszerzona siatka godzin. W naszej szkole zwracamy szczególnie uwagę na przedmioty egzaminacyjne oraz języki obce – stąd tak wysoki poziom na sprawdzianie klasy szóstej w części językowej: aż 97% (ubiegłoroczna średnia szkoły). Uczniowie w szkole pijarskiej spędzają więcej czasu na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Oczywiście wpływa to nie tylko na ilość zdobytej wiedzy, ale jest to jednocześnie dobra okazja by wychowywać dziecko w duchu wartości chrześcijańskich. Uczestnictwo raz w tygodniu we mszy św., dbałość o chrześcijańskie wychowanie oparte na ewangelii – to nieodzowne elementy życia szkoły.

Drugim elementem wpływającym na wysoki poziom szkoły jest bogata oferta zajęć dodatkowych. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych od godz. 7:10, aż do godz. 16:30.  Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są godzinami bezpłatnymi, wchodzącymi w zakres działalności szkoły i jej oferty edukacyjnej. Naszą ofertę wzbogacają inne zajęcia rozwijające i motywujące do udoskonalania swoich talentów i uzdolnień, np. fizyka dla smyka, szachy, warsztaty modelarskie, klub bezpiecznego puchatka, schola, kółko ministranckie, kółko teatralne, kółko ortograficzne, warsztaty artystyczne, kółko gitarowe, warsztaty misyjne, zajęcia taneczne. W ramach naszej oferty jest także bogata siatka zajęć sportowych np. ścianka wspinaczkowa, piłka nożna, tenis stołowy, unihokej, gimnastyka. 

Trzeci ważny element naszego programu wychowawczego, mający wpływ na wysoki poziom szkoły to współpraca z rodzicami. Mamy świadomość, że bez obecności rodzica w szkole, bez jego zainteresowania się dzieckiem i wspierania – nie byłoby takiego sukcesu. Dotyczy to zarówno dzieci ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

Jako pijarska szkoła w Katowicach posiadamy także bogatą bazę dydaktyczną. Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, bardzo dobrze doposażoną. Wszystkie sale szkolne wyposażone są w komputery, sprzęt audio-wizualny oraz  rzutniki multimedialne. Posiadamy różne pracownie, min. bardzo dobrze doposażoną pracownię chemiczną i biologiczną. Dzięki temu uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób atrakcyjny.

 

I na koniec wyniki sprawdzianu klasy szóstej i egzaminów gimnazjalnych naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym:

 

SPRAWDZIAN KLASY SZÓSTEJ
Część pierwsza
Nasza Szkoła 82 %
Wynik ogólnopolski 63 %

Język polski
Nasza Szkoła 85%
Wynik ogólnopolski 71 %

Matematyka
Nasza Szkoła 78 %
Wynik ogólnopolski 54 %

Część druga – język angielski
Nasza Szkoła 97 %
Wynik ogólnopolski 71 % (szkoły publiczne)
Wynik ogólnopolski 84 % (szkoły niepubliczne)

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Język polski
Nasza Szkoła 81,31%
Wynik ogólnopolski 69 %

Matematyka
Nasza Szkoła 75,23 %
Wynik ogólnopolski 49 %

Historia i wiedza o społeczeństwie
Nasza Szkoła 77,31 %
Wynik ogólnopolski 56 % 

Przedmioty przyrodnicze
Nasza Szkoła 77,69 %
Wynik ogólnopolski 51 % 

Język angielski p. podstawowy
Nasza Szkoła 91,54 %
Wynik ogólnopolski 64 % 

Język angielski p. rozszerzony
Nasza Szkoła 78,46 %
Wynik ogólnopolski 45 % 


Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach