Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Prelekcje i lekcje pokazowe

 

 

foto 12

 

W październiku i listopadzie odbył się cykl dwóch prelekcji historyczne i dziesięciu lekcji pokazowych dotyczących genezy, przebiegu i rezultatów Powstań Śląskich. Zajęcia były realizacją autorskiego projektu historycznego „Powstania wczoraj, pamięć dzisiaj” prowadzonego przez Kolegium o. Pijarów w Katowicach.

Nad. b. Janusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach