Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Dzień Ziemi

 

 

foto 23

 

Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Ziemi. Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Ziemi. Działania związane z obchodami tego dnia miały na celu promowanie ekologicznych postaw i zwrócenie uwagi na problemy zanieczyszczenia Ziemi. W związku z tym nauczycielka przyrody p. Ola i nauczycielka plastyki p. Basia zorganizowały dla uczniów naszej szkoły EKOLOGICZNE KONKURSY:1. „Diagnoza” – wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, odpowiadającemu na pytanie: na co choruje Ziemia? 2. Ułożenie wiersza, rymowanki o ochronie przyrody ( wody, ziemi, powietrza czy gleby).Konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów. Bardzo się cieszymy , że w tym trudnym czasie pomimo braku możliwości spotkania się osobiście, uczniowie chętnie przystąpili do konkursu zdalnie.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej aktywności. Prace wysłane na konkurs były oryginalne i bardzo kreatywne, dlatego wybór nie był łatwy. Po wnikliwej ocenie udało się wyłonić zwycięzców.

 

Czytaj więcej...

Dzień I Komunii Świętej

 

 

foto 14

 

7 czerwca klasa 3a obchodziła uroczysty dzień I Komunii Świętej. W tym roku, ze względu na okoliczności cała uroczystość miała miejsce w szkolnej kaplicy, w kameralnym gronie składającym się z najbliższej rodziny. Wśród pięknej dekoracji w całości wykonanej przez Rodziców, dzieci z przejęciem i wielką radością przyjęły pierwszy raz Pana Jezusa do swoich serc. Na pamiątkę tego wydarzenia, uczniowie wraz z rodzicami wsadzili do szkolnego ogródka krzew białego bzu. Będzie on przypominał ten ważny w ich życiu dzień.

Serdecznie dziękujemy Ojcu Dyrektorowi, z rąk, którego uczniowie przyjęli Ciało Pana Jezusa, Ojcu Dawidowi i Rodzicom, którzy wspaniale przygotowali dzieci do uroczystości oraz pięknie przystroili szkolną kaplicę, a Pani Dominice i Ania za anielski śpiew, który uświetnił Mszę Św.

 

Czytaj więcej...

Gratulujemy !!!

 

 

gratulacje

 


„Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny.

Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon;
trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce”. (Syr 6,18-19).

 

  • Kołodziej Krzysztof – lauret Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii i matematyki
  • Dragon Antoni – lauret Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego
  • Stachura-Kułach  Aleksander – lauret Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego
  • Todd Daniel – lauret Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego
  • Karolak Karol – finalista Konkursu Przedmiotowego z historii
  • Julia Cieślikowska - II miejsce w Wojewódzkim konkursie krasomówczym "Niezwykli ludzie Śląska"

     

 

List o. Generała do nauczycieli

 2020 06 24List o Generala Grono Pedagogicznego 2020m

Czytaj więcej...

Samorząd Uczniowski

 

 

samorzad

 

Jeden rok szkolny mija nieublaganie, a następny zaraz się zacznie.

Chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować za nieoceniona pracę w Szkolnym Samorządzie Poli B., Maćkowi D. oraz Olkowi O.

Jednocześnie serdecznie gratulujemy nowemu Samorządowi Szkolnemu, który rozpocznie swoją działalność już od 1 września, a mianowicie Julii C., Maćkowi D. oraz Olkowi O.

Dziękujemy w ich imieniu za oddane głosy podczas pierwszych w historii wyborów online.

Anna Majer i Aleksandra Stępień
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty

 2020 08 10 wyniki egz 2020

Czytaj więcej...

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach