Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Lekcje pierwszej pomocy

 

pierwsza pomoc 04

 

Nasi nauczyciele, będący kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy realizują  autorski projekt edukacyjny, mający na celu szkolenie swoich wychowanków z prawidłowego reagowania na różnego rodzaju sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. Na zajęciach uczą się prawidłowego wzywania pomocy, postepowania z poszkodowanym, tamowania krwotoków, opatrywania ran i reakcji na sytuacje nagłe. Więź, jaka istnieje między nauczycielami, a uczniami sprzyja przyswajaniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i upewnia obie strony, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

  

 

 

  

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach