Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Poświęcenie tornistrów klas pierwszych

 

tornistry 05

 

11 września klasy pierwsze uczestniczyły w swojej pierwszej klasowej Mszy św. Pod koniec Eucharystii o. Dominik poświęcił uczniom tornistry i ich zawartość. Po pierwszym tygodniu nauki w naszej szkole widać, że pierwszoklasiści zadomowili się na dobre. Chętnie spędzają ze sobą przerwy, z zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach i dobrze się bawią na zajęciach dodatkowych oraz świetlicy.

 

  

 

 

  

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach