Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Wolontariat - dzielenie, które mnoży dobro

 

wolontariat 03

 

Już od lat w naszej szkole brat Janusz Dudek prowadzi grupą wolontariuszy. Jej uczestnicy, którymi są uczniowie 7 i 8 klas mają możliwość odbycia rocznego wolontariatu. Każdy z nich wybiera sobie roczną posługę jaką musi konsekwentnie wypełniać w określanym wymiarze godzin. Te aktywności to min. pomoc na świetlicy, animacja przerw i życia duszpasterskiego, pomaganie w czasie przerw obiadowych oraz posługa w Senior Residence. Wolontariusze oprócz swoich obowiązków mają co dwa tygodniowe spotkania formacyjne, w czasie których podejmują prace nad swoim charakterem oraz rozwijaj empatię, aby jeszcze owocniej działać. Dzięki pracy br. Janusza i zaangażowaniu młodzieży wszyscy wolontariusze chętnie biorą udział w dużych akcjach szkolnych takich jak Finał Szlachetnej Paczki, Dzień otwarty szkoły, bal karnawałowy czy piknik rodzinny.

 

 

 

  

  

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach